Gospodarka odpadami

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

 • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

  Czytaj więcej...

UWAGA!!!! ODBIÓR ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH

 • Wszystkie odpady muszą być kompletne
  • (np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.);
  • (lodówka nie może być bez agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę)
 • Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych,
 • Zobowiązuje się właścicieli do wystawiania odpadów przed furtkę, bramę, do drogi lub chodnika, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i przejazd pojazdów.
 • Odpady wystawione w innym miejscu nie będą odbierane.
 • Odpady należy wystawić do godziny 700.
 • Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są tylko i wyłącznie pracownicy firmy „PUK KOLNO”
 • Jeśli jest to możliwe prosimy o zwrócenie uwagi na osoby dokonujące demontażu elementów elektrycznych i metalowych (tzw. „złomiarze”).

 

Niekompletne lub potłuczone odpady wielogabarytowe nie będą odbierane !!!

Czytaj więcej...

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 roku

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) w 2019 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 23 - 24 - 25 - 26 PAŹDZIERNIKA 2018 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Czytaj więcej...