Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021r.

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XXIX/142/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2021 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 75,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Nr konta: 19 8754 0004 0130 0097 2000 0390 BS Kolno o/Mały Płock

Załączniki:
FileFile size
Download this file (deklaracja nowa poprawiona.pdf)deklaracja nowa poprawiona.pdf923 kB
Download this file (Uchwala_XXIX_142_20.pdf)Uchwala_XXIX_142_20.pdf200 kB