Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne

Urząd Gminy Mały Płock informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie Gminy Mały Płock, dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.

Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

  • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 1,00 zł zwolnienie w związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie

W związku z rezygnacją oddawania bioodpadów i kompostowaniem ich we własnym zakresie, mieszkańcy otrzymają miesięczną ulgę w opłacie za śmieci w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby , właściciele tych nieruchomości są zobowiązani niezwłocznie złożyć nową deklarację zgodnie z uchwałą nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r.

Nową deklaracje należy złożyć do 10 stycznia 2020 roku aby ulga została naliczona za miesiąc styczeń Urzędu Gminy w Małym Płocku (pokój podatki), ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock osobiście, przesłać pocztą lub w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (deklaracja nowa poprawiona.docx)deklaracja nowa poprawiona.docx76 kB
Download this file (deklaracja nowa poprawiona.pdf)deklaracja nowa poprawiona.pdf923 kB