Informacja dla mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wójt Gminy Mały Płock informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mały Płock”

Gmina Mały Płock będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Mały Płock.

Nabór wniosków będzie trwał  do 30 czerwca 2021 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Mały Płock otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie  folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” znajduje się w załączniku

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, w godzinach pracy Urzędu, tel. (86) 279-13-22.