Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Zgodnie z art. 26 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2020, poz. 326 ) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.– Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .

Inne informacje:

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl//