Zadania realizowane z budżetu państwa

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej

Nazwa programu: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 moduł 3

Nazwa zadania: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 80 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  100 000,00 zł

Krótki opis zadania:

W ramach realizowanego zadania pomieszczenia kuchni i stołówki ,   funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Małym Płocku zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt  m.in.: piec konwekcyjny, stoły robocze, patelnia elektryczna, zmywarko - wyparzarka, wilk do mielenia mięsa, obieraczka do ziemniaków, stoły, krzesła. Przeprowadzone także zostaną niezbędne prace remontowe pomieszczeń.