Wiadomości

PODR Szepietowo serdecznie zaprasza na Podlaski Dzień Pola oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokolskich -13 czerwca 2021 r.

Podlaski Dzień Pola w Szepietowie to przegląd innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji roślinnej. To wydarzenie pozwala poznać potencjał oraz postęp hodowlany i biologiczny roślin uprawnych. Nowoczesne technologie są niezbędne dla dalszego rozwoju w produkcji roślinnej naszego regionu.

Czytaj więcej...

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów 60+ do zgłaszania się do projektu: ,,Akademia Zdrowego Seniora"

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów 60+ do zgłaszania się do projektu: ,,Akademia Zdrowego Seniora".

Bezpłatne szkolenia odbywać się będą w terminie od czerwca do września 2021.
Miejsce: Pensjonat Jędrusiowa Dolina, ul. Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica.

Czytaj więcej...

Informacja na temat debaty nad raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) Wójt Gminy Mały Płock zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy Mały Płock raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, budżetu oraz uchwał Rady Gminy Mały Płock.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Informację o terminie sesji zostanie podana w terminie późniejszym zgodnym ze Statutem Gminy Mały Płock.

Czytaj więcej...