Wiadomości

Cyfrowe GOK-i

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku zakwalifikował się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Sprzęt komputerowy dla bibliotek

W ramach realizacji i uczestnictwa w projekcie: „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy w postaci 5 laptopów o łacznej wartości 18.628,63 zł.

Komputery będą wykorzystane przez pracowników biblioteki oraz użytkowników bibliotek.

Projekt „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rowiązanie na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Czytaj więcej...

Punkt Szczepień Powszechnych w Kolnie

Informujemy, że 12 maja br. został uruchomiony Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 w Hali Sportowej KOKiS w Kolnie, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie, Urząd Miasta Kolno oraz Szpital Ogólny w Kolnie. Zapisywać się tam można będzie pod numerem 989. Na najbliższy tydzień przygotowanych jest około dwustu miejsc, a na kolejne 3 tygodnie nawet około tysiąca. Jeśli ktoś jest zdecydowany, co do zaszczepienia się i chciałby wykonać to jak najwcześniej, na infolinii 989 umówi dla siebie najszybszy termin.

Od 10 maja rozpocznie się dystrybucja darmowych maseczek

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 maja na terenie Gminy Mały Płock rozpocznie się dystrybucja darmowych maseczek otrzymanych od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki będzie można odebrać u sołtysów. Każdy mieszkaniec gminy otrzyma po 4 sztuki.

Seniorze, sprawdź Rachmistrza! Akcja edukacyjna Głosu Seniora

Seniorze, sprawdź Rachmistrza!

Akcja edukacyjna Głosu Seniora

 

W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka

Z okazji "Dnia Strażaka" składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mały Płock za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

 

 

Czytaj więcej...