Informacja o zmianie ceny wody i ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku informuje ,że od dnia 31 lipca 2021 r. na terenie

Gminy Mały Płock obowiązują następujące ceny wody i ścieków.

Cena za dostawę wody

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka  netto

Stawka brutto

1

Wszyscy odbiorcy- dostawa wody –cena za 1m3/zł.

2,84

3,07

2

Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c

6,82

7,36

 

Cena za odprowadzanie ścieków

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka  netto

Stawka brutto

1

Wszyscy odbiorcy –za odprowadzanie ścieków-cena za 1m3/zł.

3,79

4,09

 

Powyższe ceny obowiązują od dnia 31 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2022 r. zgodnie z decyzja  nr BI.RZT.70.212.2021 r. z dnia 06 lipca2021 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora RZGW w Białymstoku zatwierdzającą taryfy- ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mały Płock na okres trzech  lat.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Decyzja BI.RZT.70.212.2021.pdf)Decyzja BI.RZT.70.212.2021.pdf3870 kB