Wiadomości

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - październik 2017

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD i RTV kompletny) odbędzie się w dniach 02, 16 i 23 października 2017 roku. Wielkogabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00. Objazd rozpoczyna się od godz. 7.00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Czytaj więcej...

Dożynki gminno-parafialne 2017 - fotorelacja

W minioną niedzielę, dn. 17 września 2017r. w Małym Płocku miała miejsce szczególna uroczystość – tego dnia odbyły się dożynki gminno-parafialne. Podczas uroczystej Mszy Św. swoją obecnością zaszczycili licznie zebranych wiernych Wójt Gminy Mały Płock - Józef Dymerski, sołtysi, radni, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku oraz delegacje z poszczególnych instytucji i miejscowości gminy i parafii Mały Płock.

Zawsze podkreślam niezwykłą godność rolniczego trudu wynikającą z codziennego obcowania z Dziełem Stworzenia. Nie będzie zamożnej Polski bez zamożnej polskiej wsi, bez zamożnych polskich rolników. W tym ważnym dniu pragnę podziękować każdemu polskiemu rolnikowi, za wielki trud, pracę i postawę, która mimo ogromu trudności zawsze stanowiła wzór godności, solidarności i umiłowania ziemi” – dziękował zebranym wójt, Józef Dymerski.

Czytaj więcej...

Informacje dla kandydatów do służby w WOT

Do terytorialnej służby wojskowej (TSW) może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

posiada obywatelstwo polskie,

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,

nie była karana za przestępstwo umyślne,

nie była przeznaczona do służby zastępczej,

nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,

nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Mały Płock, 22.09.2017 r. godz. 8:00 - 15:00 ulice:

ul. Krótka nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,

ul. Ks. Tadeusza Ciborowskiego nr 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 42, b/nr, Plebania,

ul. Ogrodowa nr 2, 4, 6, 11, 13, ZGK Warsztat,

ul. Grodzka nr 2, 4, 6, 8, Stacja Bazowa Polkomtel, Stacja Paliw.

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej.

 

 

 

12.09.2017 w godz. 8:00-16:00  -  Śmiarowo (ST 2-725) - bud od nr 1 do 22; gm. Mały Płock

13.09.2017 w godz. 8:00-15:00  -  Korzeniste (ST 2-1099) - bud nr 58, 59, 60, 61, 62, 83, Hydrofornia; gm. Mały Płock