Wiadomości

ZUS wprowadza nowe legitymacje

Wraz z nadejściem lutego pojawiły się zmiany dotyczące legitymacji emeryta-rencisty, a także trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu. Warto sprawdzić, kto otrzyma nowe dokumenty oraz kogo zmiany nie dotyczą.

 

 

Czytaj więcej...

Obowiązki organizacji pozarządowych w zakresie ochrony danych osobowych w realizacji zadań publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na szkolenie „Obowiązki organizacji pozarządowych w zakresie ochrony danych osobowych w realizacji zadań publicznych” w dniu 9 lutego godz. 13.00-18.00. Szkolenie odbędzie się w Sali 318 (III piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89.
 

Przekaż 1% dla Marcelka

Marcel ma 10 miesięcy, cierpi na rzadki zespół wad wrodzonych i wadę serca. Nasz synek w czasie swojego krótkiego życia przeszedł już kilka operacji i czekają go kolejne. Wymaga okresowej hospitalizacji, stałego leczenia, opieki wielospecjalistycznej i rehabilitacji.

 

 

 

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie dróg

Dziś w Urzędzie Gminy w Małym Płocku odbyło się spotkanie, z inicjatywy Wójta Gminy Józefa Dymerskiego, przedstawicieli władz powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego oraz gminy Zbójna dotyczące planów poprawy stanu dróg przebiegających od drogi wojewódzkiej nr 648 przez miejscowości Ruda-Skroda i Rudka-Skroda do granicy gminy, a także przez teren powiatu łomżyńskiego w szczególności przez obszar gminy Zbójna.

Czytaj więcej...

Dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

Czytaj więcej...

Ruszyła XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.

Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2017 r., zobowiązani są:

- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Mały Płock,

- przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

Czytaj więcej...