Programy, strategie

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat prowadzenia badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka

Szanowni Państwo,

       W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji - pismo znak OR-DI.541.1.4.2018.40 z dnia 13.04.2018r. - uprzejmie Państwa informujemy, iż obecnie przechodzimy do kolejnego etapu prac w zakresie badań geologicznych wymaganych na potrzeby kompleksowego opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej projektowanego ww. gazociągu. Na podstawie analizy dotychczas przeprowadzonych badań geologicznych przewidujemy, iż prowadzenie badań geologicznych dla całej trasy południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa, tj. od terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siemiatycki, woj. mazowieckie) do terenu projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) zakończy się w terminie do dnia 31.01.2019 r. Nadmieniamy, iż terenowe prace geologiczne mogą być prowadzone z różną intensywnością.

Czytaj więcej...

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat badań geologicznych prowadzonych w dniach od 17 kwietnia do 25 maja 2018 roku

Dotyczy inwestycji: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Szanowni Państwo,

Po wizji terenowej na trasie południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa przeprowadzonej w terminie od 26 do 30 marca br., o czym wcześniej Państwa informowaliśmy w piśmie znak OR-DI.541.1.4.2018.21 z dnia 19.03.2018r. oraz zgodnie z wymaganiami dla ww. inwestycji, konieczne jest obecnie przeprowadzenie badań geologicznych dla trudnych terenów w miejscach newralgicznych na trasie projektowanego gazociągu.

Czytaj więcej...