Programy, strategie

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat badań geologicznych prowadzonych w dniach od 17 kwietnia do 25 maja 2018 roku

Dotyczy inwestycji: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Szanowni Państwo,

Po wizji terenowej na trasie południowego odcinka ww. projektowanego gazociągu Polska-Litwa przeprowadzonej w terminie od 26 do 30 marca br., o czym wcześniej Państwa informowaliśmy w piśmie znak OR-DI.541.1.4.2018.21 z dnia 19.03.2018r. oraz zgodnie z wymaganiami dla ww. inwestycji, konieczne jest obecnie przeprowadzenie badań geologicznych dla trudnych terenów w miejscach newralgicznych na trasie projektowanego gazociągu.

Czytaj więcej...

Gazociąg Polska-Litwa - informacja na temat wizji lokalnych w dniach 26-30 marca 2018r.

Dotyczy inwestycji: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
 
Na południowym odcinku projektowanego gazociągu Polska – Litwa tj. od terenu tłoczni gazu Hołowczyce (gm. Sarnaki, pow. siematycki, woj. mazowieckie) do terenu planowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) w miejscowości Rudka Skroda (gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie) w terminie od dnia 26 do 30 marca 2018 roku kontynuowane będą wizje lokalne. W trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone żadne prace geologiczne.

Czytaj więcej...