Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA
OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 5/2017 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców
Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu
na operacje z zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup
defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Czytaj więcej...

Ogloszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach

Załącznik
do Zarządzenia
Nr 13/2017 Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mały Płock ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kątach, Kąty 168, 18 - 516 Mały Płock

 

1.      Organ prowadzący: Gmina Mały Płock.

2.      Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Kątach, Kąty 168. 18-516 Mały Płock

3.      Wymagania wobec kandydatów:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę

Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. będą obowiązywały nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę.

 

- cena jednostkowa za 1 m3 odprowadzonych ścieków

   netto 3,68 zł.                brutto 3,97

 

- cena jednostkowa za 1 mwody
   netto 2,74 zł.                brutto 2,96  zł

 

- abonament miesięczny za wodę
   netto 6,82 zł                 brutto 7,36

INFORMACJA

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku informuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku w Kownatach 85 (budynek po starej szkole.) będzie wydawana żywność  w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 .          

 

                                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                              Barbara Duchnowska

Urząd Gminy nieczynny w dniu 31.10.2016r.

Informujemy, iż Urząd Gminy w Małym Płocku w dniu 31.10.2016r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

 

                                                                                                   Urząd Gminy Mały Płock

 

Ogłoszenie - potrzebny opiekun

Pilnie potrzebna pomoc do opieki nad starszą panią, całodobowo, z zamieszkaniem (kobieta 85 lat). Kąty. Więcej informacji pod nr telefonu 509 786 665.