Ogłoszenia

Informacja dot. inwentaryzacji Bazy Azbestowej

Wójt Gminy Mały Płock zawiadamia mieszkańców Gminy Mały Płock o przeprowadzeniu inwentaryzacji Bazy Azbestowej na terenie gminy. Uprzejmie proszę o umożliwienie wejścia na teren posesji według wskazanych numerów działek geodezyjnych. Nadmieniam, że osoby przeprowadzające inwentaryzacje posiadają upoważnienia imienne wydane przez Wójta Gminy Mały Płock.

Zarządzenie Wójta Gminy Mały Płock w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chludniach i dyrektora Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

Zarządzenie Nr 15/2018

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chludniach i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Nowy termin dyżuru GKRPA Gminy Mały Płock

Dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się 3.04.2018r. w siedzibie komisji w OPS Mały Płock w godz. 15.35-17.35.