Wiadomości

Za nami kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP

Spotkaniu, które odbyło się w czwartek, 25 maja, przewodniczył marszałek Jerzy Leszczyński Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili szereg kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego. Są to kryteria dotyczące takich dziedzin, jak m.in. ekoinnowacje (działanie 1.3), aktywna integracja (działanie 7.1) czy infrastruktura ochrony zdrowia (poddziałanie 8.4.1).

W spotkaniu uczestniczył p. Józef Dymerski, Zastępca Członka Komitetu Przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP.

Czytaj więcej...

Wyścig wraków w Nowym Rakowie

Zdezelowane, które lata świetności mają dawno za sobą, o wartości do 1000 złotych, takie samochody mogły stanąć na starcie 3 rundy Polskiej Ligi Wraków rozegranej w niedzielę 28 maja w Nowym Rakowie. Auta musiały jedynie posiadać pasy bezpieczeństwa, gaśnicę, sprawne światło stop oraz napęd na jedną oś.

 

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piastowskie pary” i sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich

W marcu 2017r. Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych pt. „Piastowskie pary”. Celem konkursu było, z jednej strony zainteresowanie dzieci historią  i  zainspirowanie ich do poznania historii najdawniejszych władców, z drugiej,  przywrócenie pamięci o żonach piastowskich władców. Zadaniem uczestników było wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej władców z dynastii Piastów.

Na konkurs wpłynęły 3274 prace ze szkół z całej Polski.
Uczennica  kl. VI  Aleksandra Krajewska  wykonała portret Mieszka I i Dobrawy, używając techniki – wycinanka z gazety. Za pracę otrzymała wyróżnienie.

Czytaj więcej...

Gmina Mały Płock z dotacją na zakup sprzętu dla OSP

Józef Dymerski – Wójt Gminy podpisał umowę o wsparciu finansowym z budżetu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem województwa podlaskiego i Stefanem Krajewskim, członkiem zarządu województwa podlaskiego. Dotacja w wysokości 4 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w jednostkach OSP w Kątach i Małym Płocku.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej.

 

 

 

30.05.2017 w godz. 8:00-14:30  -  Rogienice Wypychy (ST 2-1578) - budynki od nr 10 do 14;

31.05.2017 w godz. 8:00-14:30  -  Rogienice Wypychy (ST 2-1579) - budynki nr 2, 3, 5, 6, 9, 17, 18.

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej.

 

 

 

23.05.2017 w godz. 8:00-14:30  -  Rogienice Piaseczne (ST 2-39) - budynki od nr 1 do 21.

24.05.2017 w godz. 8:00-14:30 - Mały Płock 2 (ST 2-64) - ul. Witosa od nr 6 do nr 37, ul. Potocznego od nr 1 do 32, ul. Kochanowskiego nr 11, 13, 15, 15A, 17, 19, 21, w tym Urząd Gminy, NFZ - Przychodnia, Biblioteka, Sklep Spożywczy ABC, Stacja Bazowa T-Mobile nr 23512

 

Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018 dla maturzystów

MATURZYSTO!!!

 

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach
magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR powinieneś to przeczytać!

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją BGK, Fundacją BGŻ BNP Paribas, oraz innymi instytucjami, które przystąpiły do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Czytaj więcej...

Pogorzelcy z Krukówki potrzebują pomocy

W lutym 2016 roku pożar strawił dorobek całego życia rodziny zamieszkałej w Krukówce. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.

 

Czytaj więcej...