Wiadomości

Ruszyła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Rolnicy, którzy złożyli wnioski w terminie od 1  lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, będą mogli od dzisiaj realizować wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku. W przypadku dokonania wyboru zwrotu podatku rachunek bankowy, środki te już zostały przekazane.

Ogólnopolska akcja liczenia flag

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Mały Płock

                        Uprzejmie zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10:00.

 

Czytaj więcej...

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

 

 

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej informuje o naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Apelujemy do wszystkich ludzi, którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Czytaj więcej...