Wiadomości

ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej...

Kampania społeczna „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, iż ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane jest zakażenie.

Czytaj więcej...

Jasełka w Szkole Podstawowej w Kątach

Zwyczaj przedstawiania jasełek przywędrował do Polski w XVI wieku i jest bardzo popularny do dziś. Aby podtrzymywać tę piękną tradycję 21.12. 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kątach przygotowano przedstawienie bożonarodzeniowe opowiadające o narodzinach Chrystusa.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Mały Płock

                         Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10-tej.

Czytaj więcej...