Wiadomości

Dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

Czytaj więcej...

Ruszyła XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.

Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2017 r., zobowiązani są:

- w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Mały Płock,

- przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

Czytaj więcej...

Wyborco, poznaj swoje prawa

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego na temat stałego rejestru wyborców.

Wyborcy:
• stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie
• nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy
- wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.

 

 

 

Czytaj więcej...

Choinka w Szkole Podstawowej w Kątach

21.01.2017 r. w Szkole Podstawowej w Kątach odbyła się choinka szkolna, na której uczniowie wszystkich klas mieli okazję do wspólnej zabawy. Uroczystość doskonale prowadziła Pani wodzirej, która uświetniła czas zabawami i konkursami.

 

 

 

Czytaj więcej...

„Dzień jeden w roku”

„Dzień jeden w roku” to hasło, które towarzyszyło uczniom Szkoły Podstawowej w Kątach w obchodach dnia Babci i Dziadka. Uroczystość odbyła się 19.01.2017 r. W tym wyjątkowym dniu młodzi artyści przygotowali dla gości program, w którym zaprezentowali piosenki, wiersze oraz taniec śnieżynek.

 

 

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 22 stycznia 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku miał zaszczyt gościć Babcie i Dziadków z okazji ich święta.

Na uroczyste przedstawienia zaprosiły Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku z opiekunkami p. Barbarą Pisowocką i p. Aliną Konopka.

 

 

Czytaj więcej...