Wiadomości

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości 2017

ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

NA OBCHODY

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2017r.

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI :

1000 – Msza Święta w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku

 

Program artystyczny w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku:

  • Patriotyczny recital akordeonowy Michała Sawickiego – część I
  • Montaż słowno-muzyczny młodzieży z Gimnazjum  im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku
  • Koncert Michała Sawickiego – część II

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej:

 


Nowe Rakowo
- bud od nr 1 do 34; 13.11.2017r. - godz 8.00-10.00

Józefowo - bud od nr 1 do 41; 13.11.2017r. - godz 11.00-13.00

Gmina Mały Płock z dotacją na fotowoltaikę i solary

Projekt "Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock" został zakwalifikowany do dofinasowania ze środków unijnych. Jego koszt całkowity to 1 786 137,00 zł, zaś dotacja: 1 293 120,00 zł. W gospodarstwach mieszkańców naszej gminy zamontowanych zostanie 37 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i 86 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Gmina Mały Płock z dotacją na zakup sprzętu dla szkół

Do końca roku w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” do Szkół Podstawowych w Małym Płocku, Rogienicach Wielkich i Chludniach zostaną zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę 52 500,00 zł.

Umowa na dofinansowanie zadania w wysokości  42 000 zł została podpisana 24 października br. przez Wójta Gminy Mały Płock Józefa Dymerskiego z Podlaskim Kuratorem Oświaty. Pozostałe środki, czyli 10,5 tys. zł stanowią wkład własny gminy.

Czytaj więcej...

Rusza wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski w terminie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, będą mogli od dzisiaj realizować wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku. W przypadku dokonania wyboru zwrotu podatku rachunek bankowy, środki te zostaną przekazane w najbliższych dniach.

Złóż wniosek do końca października, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem

Gmina Mały Płock przypomina rodzinom, które dotychczas nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+, a chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 sierpnia 2017 roku, że powinny złożyć stosowny wniosek do dnia 31 października 2017 roku (włącznie). Wnioski, które wpłyną po 31 października 2017 roku będą realizowane od miesiąca wpłynięcia wniosku (bez możliwości wyrównania).

Czytaj więcej...

Nowa droga w gminie Mały Płock

Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski wziął udział w uroczystym otwarciu drogi powiatowej Nr 1895 Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy, które miało miejsce w środę 25 października. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji ,,Budowa i modernizacja dróg lokalnych” przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Gminy Mały Płock oraz wkładu własnego Powiatu Kolneńskiego. Wartość inwestycji wyniosła 1 164 308,32, na co złożyły się dotacja z PROW - 680 659,00, wkład gminy Mały Płock 195 227,00 zł oraz powiatu kolneńskiego 288 422,32 zł

Czytaj więcej...