Wiadomości

Szkolenie - zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolnie i Wójt Gminy Mały Płock w związku z narastającym zagrożeniem wystąpienia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków zapraszają hodowców utrzymujących drób i gołębie do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w małym Płocku. Początek szkolenia o godz. 800.

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracją Skarbową prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną towarzyszącą wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej:

 

  • Kąty - bud od nr 34 do 69, Szkoła Podstawowa w dniu 27 października w godz. 1500 - 1700  

Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia"

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Z A P R A S Z A M Y  !

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin trwania projektu: wrzesień 2017 r.  – sierpień 2018 r.
Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Kątach

„Spotykamy się dziś, aby choć raz w roku podziękować naszym nauczycielom za ich trud i wysiłek włożony w nasze nauczanie i wychowanie” - tymi słowami odświętnie ubrani uczniowie Szkoły Podstawowej w Kątach rozpoczęli uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Czytaj więcej...

Uroczyste nadanie nowego sztandaru Szkole Podstawowej w Małym Płocku

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku ma nowy sztandar. Uroczystość przekazania nowego sztandaru odbyły się w piątek 6 października. Wśród zaproszonych do udziału w uroczystościach znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych – wójt gminy Mały Płock Józef Dymerski, sekretarz gminy Beata Muniak, skarbnik gminy Małgorzata Kućko, proboszcz małopłockiej parafii ks. dr Jan Pieńkosz. Nie zabrakło też byłych dyrektorów szkoły oraz byłych nauczycieli.

Czytaj więcej...

Pomóż naszej bibliotece wygrać książki

Od poniedziałku (2 października) można głosować na Bibliotekę Publiczną Gminy Mały Płock w ogólnopolskiej akcji "Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa na wspólne czytanie". Zgłosiło się ponad 550 bibliotek z całej Polski, w tym też nasza biblioteka. Głosować będzie można tylko raz dziennie. Wyniki głosowania organizator plebiscytu ogłosi 7 listopada.

Czytaj więcej...