Wiadomości

Festyn z okazji Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Chludniach

29 maja w Szkole Podstawowej w Chludniach odbył się Festyn pod hasłem „Dzień Rodziny”. Celem tej imprezy było uczcić wspólnie Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka.

Na uroczystość przybyli uczniowie ze swoimi rodzicami. Niektórzy przyprowadzili swoje młodsze rodzeństwo, babcie oraz dziadków. Przybył także pan Józef Dymerski- Wójt Gminy Mały Płock.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie dla jednostek OSP

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie (gm. Grajewo) Wójt Gminy Mały Płock podpisał  29 maja z marszałkiem województwa podlaskiego Jerzym Leszczyńskmi i członkiem zarządu Stefanem Krajewskim umowę na pomoc finansową dla jednostek OSP z terenu gminy. Z dodatkowych środków na wyposażenie, sprzęt gaśniczy, czy umundurowanie cieszyć się mogą strażacy z OSP w Kątach, Korzenistym, Rogienicach Wielkich, Chludniach-Włodkach oraz Małym Płocku.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej:

28.05.2018 godz.: 7:30-16:00 - Chludnie Przebudówka  (ST 2-980, 2-2148) - bud od nr 53 do 65,

28.05.2018 godz.: 7:30-16:00 - Cwaliny Duże (ST 2-292),

28.05.2018 godz.: 7:30-16:00 - Ruda Skroda (ST 2-293),

28.05.2018 godz.: 7:30-16:00 - Ruda Skroda  (ST 2-2066) - budynek letniskowy.

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej:

21.05.2018 godz.: 8:00-14:30 - Zalesie (ST 2-277) - bud od nr 1 do 17B

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIX sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10:00.

Czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” moduł I

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Cele szczegółowe programu:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

    Czytaj więcej...