Wiadomości

Wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Kątach

10 listopada 2017 r., w godzinach popołudniowych, w Szkole Podstawowej w Kątach odbyła się uroczysta wieczornica z okazji dziewięćdziesiątej dziewiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na wieczornicy obecny był Pan Jan Truszkowski, który w 1941 r., jako 10-letni chłopiec, został wraz z rodziną wywieziony na Syberię, gdzie spędził kilka lat.

Czytaj więcej...

Debata - Odnawialne źródła energii dla zwykłego mieszkańca

Zapraszamy do udziału w debacie poświęconej Odnawialnym Źródłom Energii na terenach wiejskich. Już dziś zarejestrować można swój udział w spotkaniu lub zapisać się do bezpłatnej transmisji online. Debata odbędzie się 23 listopada 2017 roku w godz. od 12:00 do 14:00.

Celem debaty jest zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Spotkanie będzie szansą na poznanie racjonalnych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stworzy warunki do wyrobienia sobie własnej opinii przez mieszkańców odnośnie poszczególnych technologii. W trakcie debaty zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z zakresu wykorzystania OZE, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej.

 

Już dziś zapisz się do udziału - masz do wyboru udział osobisty oraz oglądanie transmisji na żywo.

Formularz rejestracji: Debata "OZE dla zwykłego mieszkańca [kliknij]"

(zapisz się na transmisję online lub rejestruj udział osobisty)

Bezpośredni link do transmisji: [kliknij i oglądaj]

(transmisja online odbywać się będzie na YouTube na kanale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, link aktywny w dniu debaty w godzinach od 12:00 do 14:00).

Czytaj więcej...

Zmiany w stypendiach edukacyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Czytaj więcej...

Święto Niepodległości

Gminne obchody święta niepodległości rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w małopłockim kościele celebrowaną przez ks. dra Jana Pieńkosza oraz montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Chludniach. Po zakończeniu nabożeństwa mieszkańcy gminy wzięli udział w części artystycznej uroczystości zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku.

Czytaj więcej...

Śniadanie daje moc

Po raz pierwszy 08 listopada 2017 roku uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Kątach uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”, organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Głównym celem akcji było zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.

 

 

Czytaj więcej...

Warszawa da się lubić…

06 listopada 2017 roku uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Kątach pojechali na wycieczkę turystyczno - krajoznawczą do Warszawy. Zwiedzili Miejski Ogród Zoologiczny oraz warszawskie Stare Miasto. Następnie odwiedzili  Centrum Nauki Kopernik, w którym zobaczyli mnóstwo atrakcyjnych i ciekawych eksponatów oraz mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty naukowe.

 

Czytaj więcej...

Ni z tego ni z owego była Polska na pierwszego

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich wzięli udział w konkursie recytatorskim wierszy patriotycznych zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu. Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej i poczucia świadomości narodowej, wpajanie szacunku i przywiązania do historii własnej ojczyzny, jej niepodległościowych tradycji, osiągnięć, kultury i języka oraz zainteresowanie uczniów poezją, a także rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.


Czytaj więcej...