Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o terminach przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i terminach losowań członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 16 września 2019 r.
 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Mały Płock obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 


Komisarz Wyborczy w Łomży
Jan Leszczewski