Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mały Płock

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w  związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wprowadzeniem zakazu wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami oraz spowodowaną tym reorganizacją pracy Urzędu Gminy Mały Płock, prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane i zeskanowane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych należy przesyłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu):

  • Bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Małym Płocku poprzez wrzucenie zgłoszeń w zamkniętej kopercie do pojemnika umieszczonego przed budynkiem urzędu (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30).
  • Pocztą na adres: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18 – 516 Mały Płock.
  • Zgłoszenia można przesłać również ePUAP-em na adres: /UGMP/skrytka. Należy wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie do okw) (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30).
  • Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przysłać tradycyjną pocztą do Urzędu Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18 – 516 Mały Płock.

Oryginalne dokumenty nie muszą być doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Dotyczy wyłącznie zgłaszania kandydatów na członków okw przez pełnomocników wyborczych:

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Numer telefonu w sprawie zgłoszeń kandydatów do okw:  86 279 13 12.

 

Załączniki:

1) Uchwała Nr XXXVII/190/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2) Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (okw) reguluje uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. P. z 2019 r. poz. 338 ze zmianami) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego – do pobrania.

3) Druk zgłoszenia przez pełnomocników (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków okw – do pobrania

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Uchwala_nr_112019_PKW.pdf)Uchwala_nr_112019_PKW.pdf160 kB
Download this file (Uchwala_XXXVII_190_18.pdf)Uchwala_XXXVII_190_18.pdf477 kB
Download this file (zgłoszenie.DOC)zgłoszenie.DOC110 kB