Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki-Strumienie

Operacja pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kołaki-Strumienie mająca na celu Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kołaki-Strumienie w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji powstała strefa rekreacji w skład której weszły plac zabaw oraz strefa odpoczynku. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby wyrażane przez mieszkańców miejscowości Kołaki-Strumienie. W miejscowości dotychczas nie było miejsca rekreacji i wypoczynku, które umożliwiałoby aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zagospodarowany teren stanie się bazą  wykorzystywaną jako przestrzeń służąca rekreacji. Projekt przyczyni się do wzrostu  uczestnictwa w życiu społecznym, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do aktywności rekreacyjnej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez zapewnienie możliwości korzystania z urządzeń tzw. małej infrastruktury rekreacyjnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".