Dnia 9 lipca na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku odbył się piknik integracyjny dla dzieci

Dnia 9 lipca na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku odbył się piknik integracyjny dla dzieci. Czas upłynął przy grach i zabawach. Chociaż dzieci nie było dużo radości było co niemiara. Dzień zaliczamy do udanych.

Piknik został sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małym Płocku, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci z terenu gminy i okolic.