Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104493 B Rogienice Wielkie ul. Konopnickiej"

Rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104493 B Rogienice Wielkie ul. Konopnickiej". Wykonawcą robót  jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży. W ramach inwestycji zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m i pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. Długość odcinka przebudowy drogi – 640 m.