Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich

Sołectwo Rogienice Wielkie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś” przystąpiło do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich". Całkowita wartość projektu to 98 000,00 zł a dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego to 30 000,00 zł.

Dzięki realizacji w/w projektu zakupiono oraz zamontowano następujące rzeczy:

- 4 sztuk ławek parkowych do stworzenia miejsca na ognisko

- element siłowni zewnętrznej biegacz+ pylon + orbitrek

- element siłowni zewnętrznej wyciąg+ pylon+ rower

- tablica z regulaminem

- ławka parkowa

- kosz na śmieci

- element wyposażenia placu zabaw sześciokąt wielofunkcyjny

- zagospodarowanie 293,36 m2 kostką brukową, z której 182,40 m2 zostało zakupione z funduszu sołeckiego w 2022 rok.

Zagospodarowany teren niewątpliwie posłuży integracji społeczności wiejskiej oraz wpłynie korzystnie na aktywizację lokalnej społeczności. Obiekt stanie się wielopokoleniowym miejscem spotkań dla mieszkańców, który wzmocni proces odnowy wsi Rogienice Wielkie. Modernizacja wspólnej przestrzeni wiejskiej umożliwi organizację spotkań angażujących mieszkańców wsi. Potrzeby sołectwa zostały zgłoszone przez mieszkańców Rogienic Wielkich na zebraniu dotyczącym zagospodarowania funduszu sołeckiego.