Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 8km.

 

Rozpoczęto roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 8km”. Inwestycja realizowana jest w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

PROMESA BGK: 14 000 000 zł
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 900 000 zł