Wiadomości

BM Danex laureatem Podlaskiej Agroligi 2016

W czwartek, 7 lipca 2016 r., w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie Konkursu Podlaska Agroliga 2016. Uhonorowano Mistrzów Podlaskiej Agroligi – w kategoriach najlepsze gospodarstwa rolne i najlepsza firma, pracujące na rzecz rolnictwa. O tytuł Mistrza Agroligi ubiegało się osiem gospodarstw i sześć firm. Komisja konkursowa brała pod uwagę to, czy gospodarstwa i firmy są rentowne, cechujące się płynnością finansową, zadbane, wyróżniające się estetyką otoczenia, czy mają zakończone inwestycje i w jakim stopniu swoją produkcją wyróżniają się w skali województwa i kraju.

 

 

Czytaj więcej...

Sukces Krzysztofa Góralczyka podczas Dnia Konia na Podlasiu

Krzysztof Góralczyk, hodowca koni z Małego Płocka odniósł kolejny sukces podczas wystawy koni zorganizowanej już po raz trzynasty w niedzielę 19 czerwca w Majątku Howieny w Pomigaczach w ramach Dni Konia na Podlasiu. Jego koń „Grek” zajął 3 miejsce w kategorii – ogier zimnokrwisty roczny uzyskując tym samym prawo startu w XV Krajowy Czempionacie Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich rasy pkz oraz ar­den pol­ski, który odbędzie się w dniach 23-24 lipca 2016 r.

 

 

Czytaj więcej...

BM Danex w konkursie Podlaska Agroliga 2016

Firma BM Danex z Rogienic Wielkich reprezentuje gminę Mały Płock podczas tegorocznego konkursu Podlaska Agroliga 2016. Samo zakwalifikowanie się do konkursu jest już dużym sukcesem, gdyż mogą w nim brać udział firmy rentowne, wyróżniające się wysoką efektywnością produkcji w skali województwa i kraju. O tym, czy BM Danex zostanie wyróżniona tytułem mistrza Podlaskiej Agroligi dowiemy się podczas finałowej gali, którą zaplanowano na dzień 7 lipca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

 

Czytaj więcej...

Umowa o współfinansowaniu przebudowy drogi Kąty - Janowo podpisana

Dziś w Urzędzie Gminy Kolno Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock podpisał umowę z Józefem Bogdanem Wiśniewskim – Wójtem Gminy Kolno w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Janowo - Kąty wraz z budową zjazdów. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Gmina Kolno udzieli dotacji na ten cel Gminie Mały Płock w wysokości 97 980 tys. zł. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej nr 104423B  Janowo - Kąty  z budową zjazdów. Na terenie gmin Mały Płock i Kolno, w ramach tego projektu, wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ok 3,5 km.

 

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku ws. wykazu instytucji udzielających pomocy rodzinom dotkniętych przemocą

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

 

Czytaj więcej...

Poniosłeś straty, zgłoś się po pomoc.

Jak informuje Wojewoda Podlaski, w związku z wystąpieniem szkód na skutek frontu burzowego, który w piątek przeszedł przez województwo, w przypadku znacznych uszkodzeń budynków mieszkalnych, strat w rolnictwie oraz szkód w infrastrukturze komunalnej poszkodowanym udzielana jest pomoc finansowa.

 

 

Czytaj więcej...

Ogromne zniszczenia po piątkowych nawałnicach

Ogromne szkody wyrządziła piątkowa nawałnica na obszarze gminy Mały Płock. Trwająca zaledwie 10 minut burza uszkodziła wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Są zerwane dachy w Kątach, Starym Rakowie, a także zawalone stodoły. Powalonych zostało również mnóstwo drzew, które zablokowały drogi na obszarze niemal całej gminy. Usuwanie szkód trwało do późnych godzin nocnych.