Informacja - dystrybucja żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  zaprasza wszystkie osoby, którym wydane zostały skierowania na żywność  w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015, po następną  turę żywności, która  będzie wydawana przez PKPS Łomża w dniu 20 stycznia 2016 r., tak jak poprzednio w Kownatach 85 (budynek po starej szkole.)

             Osoby korzystające z pomocy, które nie mają jeszcze skierowania, a znajdują się bardzo trudnej sytuacji, mogą je jeszcze otrzymać.

                                                                                                   

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                               mgr Barbara Duchnowska