Wybory

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 28 stycznia 2016 roku

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

 

Czytaj więcej...

Uprawnienia wyborcow niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w szczególności o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów, godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach, zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, warunkach i formach głosowania.

 

Czytaj więcej...