Obwieszczenie Wójta Gminy Mały Płock z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Mały Płock podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Kąty, Cwaliny Duże, Cwaliny Małe, Ruda-Skroda,
Rudka-Skroda

Szkoła Podstawowa w Kątach, Kąty 168, 18-516 Mały Płock

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Budy Żelazne, Józefowo, Mały Płock ulice: Potocznego, Witosa, Leśna, Kochanowskiego 4, 13 - 25, Ogrodowa 15 - 25, Budy-Kozłówka, Krukówka, Wygrane, Zalesie

Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

3

Kołaki-Strumienie, Kołaki-Wietrzychowo, Rogienice Piaseczne, Rogienice-Wypychy, Popki, Śmiarowo, Włodki, Chludnie, Waśki, Mały Płock ulice: Ciborowskiego, Krótka, Księcia Janusza, Kochanowskiego 1 - 3, 5, 7, 11a, Grodzka,
Ogrodowa 2 - 6, Mściwuje

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku,
ul. Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Rogienice Wielkie

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich, Rogienice Wielkie ul. Długa 1, 18-516 Mały Płock

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Mały Płock najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef DYMERSKI