Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o terminach losowań członków Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego

w Łomży

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Mały Płock obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

 

§1

W dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 4

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 4

§2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

/-/ Jan Leszczewski

Więcej informacji o wyborach samorządowych z 2018 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock pod linkiem