Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Małym Płocku o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta

Więcej informacji o wyborach samorządowych z 2018 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock pod linkiem