Informacje o wyborach samorządowych 2018

Informacje o wyborach samorządowych z 2018 roku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock pod linkiem