Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o wyborach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock pod linkiem