Trwają prace przy stworzeniu parku Kieszonkowego w Małym Płocku

Prowadzone są prace związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej terenu przylegającego do budynku Urzędu Gminy w Małym Płocku. Inicjatywa przyczynić się ma do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców. Celem projektu jest ulepszenie estetyki i wykorzystanie przestrzeni publicznej Małego Płocka. Cała powierzchnia Parku Kieszonkowego w Małym Płocku wynieść ma ok. 1500 m².

Tereny przy ul. J. Kochanowskiego w Małym Płocku zostaną utwardzone, powstaną parkingi i chodniki, zostaną zainstalowane elementy małej architektury: huśtawki, ławki parkowe, stojaki na rowery, betonowe figury ogrodowe i nowe nasadzenia roślin.

Prace mają być wykonane do końca listopada 2021 roku.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 446 978,50 zł. Całkowita wartość projektu: 616 185,47 zł.