Rodzina 500+

Ustalenie dochodu z gospodarstwa rolnego

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045).

Czytaj więcej...

Postępowanie w przypadku marnotrawienia przyznanych środków ze świadczenia wychowawczego

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

Czytaj więcej...

Rodzina 500plus - ważne informacje

W gminie Mały Płock do otrzymania świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+” uprawnionych jest około 700 dzieci. Program ma wesprzeć polskie rodziny.

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 730 – 1530 będzie można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia. Wcześniej wnioski nie mogą być przyjmowane.

 

Czytaj więcej...

W kwietniu rusza program "Rodzina 500plus"

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Czytaj więcej...

Sejm uchwalił program Rodzina 500 plus. Wypłaty świadczeń mają ruszyć już w kwietniu

Polska dołącza do państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu - podkreśliła premier Beata Szydło.

To jest dzień, w którym możemy wreszcie powiedzieć, że Polska dołącza do państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu - podkreśliła premier Beata Szydło, która zabrała głos przed głosowaniem nad projektem ws. programu 500 plus.

Ustawę ostatecznie poparło 261 posłów, 43 było przeciwko, a 140 wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy, która wprowadzi ma program "Rodzina 500 plus", przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sztandarowy projekt rządu PiS, zapowiadany w kampanii wyborczej.

 

Czytaj więcej...