Informacja z realizacji warsztatów rewitalizacyjnych

 

 

Odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami

 

W ramach pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017-2023 w dniach 3 i 4 kwietnia odbyły się warsztaty rewitalizacyjne :

  • I warsztat rewitalizacyjny, 3 kwietnia 2017 r. godz. 8.00, Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 25
  • II warsztat rewitalizacyjny, 3 kwietnia 2017 r. godz. 13.00, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Księdza Ciborowskiego 38
  • III warsztat rewitalizacyjny, 4 kwietnia 2017 r. 13.00, Świetlica Wiejska w Kątach.

Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.

Celem warsztatów było zapoznanie mieszkańców  z etapowością i procesowością prowadzonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.  Wszystkie spotkania poprowadzone zostały wg opracowanego  schematu, który obejmowała następujące zagadnienia:

  • Pojęcie rewitalizacji zgodnie z zapisami prawnymi
  • Społeczny sens rewitalizacji
  • Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
  • Aktualny stan prac zespołu ds. rewitalizacji nad opracowywaniem LPR
  • Propozycje mieszkańców w zakresie rewitalizacji

 

WARSZTAT REWITALIZACYJNY - 3.04.2017 - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.

Warsztat został przeprowadzony  z gimnazjalistami zamieszkującymi teren gminy Mały Płock. W spotkaniu udział wzięło ponad 140 osób.