Przetargi

Witamy na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY

Gminy Mały Płock

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://gminamalyplock.ezamawiajacy.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Mały  Płock ,dnia   24.08.2016 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 02.08.2016

 

 

OGPŚ.341.2.2016                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), na realizację zadania:

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 22.07.2016 r.

OGPŚ.271.5.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Urząd Gminy w Małym Płocku

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 721 11 36 734

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka

Numer ogłoszenia: 145901 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Małym Płocku , ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, woj. podlaskie, tel. 086 2791312, faks 086 2791250.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malyplock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka.

Czytaj więcej...

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock.

                                  W Ó J T  G M I N Y  M A Ł Y   P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na sprzedaż

nieruchomości  położonej  w  miejscowości Korzeniste  gmina Mały  Płock .

1. Działka  Nr 379/2  o  pow. 1. 1 455  ha  -  położona  Korzeniste  

2. Nr  Księgi  Wieczystej                             - LM1L/00039004/0/  dla

    działki nr  379  przed  podziałem /                                                             

3.Nieruchomość  zabudowana  między  innymi  / budynkiem  po

    byłej  szkole zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako :

                               działka  nr                    -    379/2

                               powierzchnia               -     1.1455  ha  /  w  tym /

                                                 Bi                -     0,6518  ha

                                                 R III b        -     0,4937  ha

 

Czytaj więcej...