Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock

Dostępny samorząd – granty

Gmina Mały Płock

realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informacyjnej budynku Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

„Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock”