Projekt „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku”

 

 

Celem projektu jest ulepszenie estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Zmniejszenie barier mieszkańców Małego Płocka w dostępie do dobrej jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
  2. Przygotowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na potrzeby realizacji projektów miękkich skierowanych do mieszkańców gminy Mały Płock.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 98 986,75 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84 138,72 zł.