Gazociąg Polska-Litwa - zawiadomienie w sprawie spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku

W dniu 13 czerwca 2019r. (czwartek) o godz.14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku, ulica Ciborowskiego 38 odbędzie się spotkanie na temat inwestycji pn.:

 „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

 Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Mały Płock. Zapraszamy zwłaszcza Właścicieli nieruchomości z obrębu/sołectwa: Rudka Skroda przez które planuje się przebieg gazociągu.

 

Więcej informacji o projekcie Polska - Litwa jest na stronie: www.gaz-system.pl

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji