Miejsca niebezpieczne

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY I
PARKING ZNAJDUJĄCE SIĘ OBOK
KOŚCIOŁA W KĄTACH OBJĘTY
JEST PLANEM DZIAŁANIA
PRIORYTETOWEGO
DZIELNICOWEGO REJONU NR 4
MŁ. ASP. PAWŁA RUDNICKIEGO
PLAN MA NA CELU
ZAPOBIEGANIE TAKIM
NEGATYWNYM ZJAWISKOM JAK
SPOŻYWANIE ALKOHOLU,
ZAŚMIECANIE I NISZCZENIE
MIENIA W W/W
MIEJSCU.