Zmiana numeru konta bankowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana numeru konta bankowego dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rachunek nr 19 8754 0004 0130 0097 2000 0390 B.S. w Kolnie o. Mały Płock