Przebudowa drogi gminnej w Małym Płocku

W miejscowości Mały Płock trwa przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 780 m. Łączy ona ulice Księcia Janusza i Wincentego Witosa. Wykonana została podbudowa oraz wylano dwie warstwy asfaltu. Następnie zostaną utwardzone pobocza.

Przebudową drogi zajmuję się BIK-PROJEKT  sp. z o.o. w Łomży. Wcześniej miała nawierzchnię żwirową. Teraz będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. oraz obustronne pobocza o nawierzchni żwirowej i szerokości 0,75 m.

Wartość inwestycji to 502 726,95 zł. Na drogę gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 298 672,17 zł.