Wiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną mogą liczyć mieszkańcy gminy Mały Płock. Powiat Kolneński uruchomił w styczniu 2016 roku jeden stały i pięć mobilnych punktów pomocy prawnej. Jeden z punktów mobilnych rozpoczął działalność w Małym Płocku przy ul. Ks. T. Ciborowskiego 38 (Gminny Ośrodek Kultury). Jest czynny w każdy czwartek w godz. 900 – 1300.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zmiana na stanowisku dzielnicowego

Kolneńska policja poinformowała, że nastąpiła zmiana na stanowisku dzielnicowego obsługującego teren gminy Mały Płock. Począwszy od 1 stycznia br. obowiązki te pełni sierż. sztab. Paweł Rudnicki, tel. do kontaktu (86) 278 92 55, 885 997 303.

Nawet 150 osób może znaleźć pracę w podlaskiej Policji

Aby wziąć udział w rekrutacji trzeba mieć m.in. polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i nie być karanym prawomocnym wyrokiem.

Procedura przyjęcia jest wieloetapowa - mówi komisarz Mariusz Hołub z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Składa się m.in. z testu wiedzy, sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Czytaj więcej...

Informacja - dystrybucja żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  zaprasza wszystkie osoby, którym wydane zostały skierowania na żywność  w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2015, po następną  turę żywności, która  będzie wydawana przez PKPS Łomża w dniu 20 stycznia 2016 r., tak jak poprzednio w Kownatach 85 (budynek po starej szkole.)

             Osoby korzystające z pomocy, które nie mają jeszcze skierowania, a znajdują się bardzo trudnej sytuacji, mogą je jeszcze otrzymać.

                                                                                                   

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                               mgr Barbara Duchnowska

Ogłoszenie dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Rogienicach Wielkich

Pacjenci, którzy do tej pory korzystali z usług lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Rogienicach Wielkich mogą obecnie korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w:

  • Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy przy ul. Czarnockiej 14, tel. 86 219 27 16
  • Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży przy ul. Kolegialnej 1, tel. 86 216 71 93.

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

 

 

Czytaj więcej...

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2016 roku obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

 

Nowe zwory informacji i deklaracji można znaleźć w załączonych plikach oraz w zakładce pobieranie/podatki i opłaty lokalne.