Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Wójt Gminy Mały Płock informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Mały Płock, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.


 

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnychLimit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł


Pieniądze wypłacane będą w terminie:

2 – 31 października 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.