Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością sprawdź:

W ramach programu w formie dofinansowania ze środków PFRON proponujemy:

 

 

  1. DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

(adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu ruchu)

  1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRAWA JAZDY KAT. B

(adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu ruchu)

  1. DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ SZKOLENIA W TYM ZAKRESIE.

(adresaci: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

  1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

(adresaci: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne które są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

  1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU LUB NAPRAWY PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

(adresaci: osoby niepełnosprawne po amputacji kończyny z orzeczeniem o niepełnosprawności)

  1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBA ZALEŻNĄ (OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU ALBO INNY KOSZT OPIEKI NAD DZIECKIEM)

(adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności , aktywne zawodowo  i pełniące rolę opiekuna prawnego dziecka)

  1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM ( W TYM CZESNE)

(adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności ,nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi)

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 nr tel. 862781334 oraz  na stronach www.pfron.org.pl, www.pcprkolno.pl Uwaga wnioski o dofinansowania wymienione w punktach 1 – 6 przyjmujemy do 30 sierpnia 2017 r.)