Nowe stawki dodatku energetycznego

W związku z publikacją w dniu 20 kwietnia 2017 r. Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M. P. poz. 394), uprzejmie informuję, że wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. ulega zmianie i wynosi, dla gospodarstwa domowego:


1) prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł / miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł / miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł / miesiąc.