Remont drogi w Józefowie dobiega końca

Dobiega końca przebudowa drogi Józefowo – Poryte. Wykonana została podbudowa oraz wylano dwie warstwy asfaltu. Obecnie utwardzane są pobocza.

 

Wykonawca zadania firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.  w  Łomży już przygotowuje się do asfaltowania odcinka przebiegającego od drogi krajowej nr 63 łączącego z nią wieś Krukówka, na którym aktualnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem podbudowy.  

Na przebudowę obydwu odcinków dróg gmina Mały Płock otrzymała unijną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.