Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2016 roku obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

 

Nowe zwory informacji i deklaracji można znaleźć w załączonych plikach oraz w zakładce pobieranie/podatki i opłaty lokalne.