PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Mały Płock, 16.01.2017 r.

 

                                     PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

300 000,00

IV kwartał

2

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000

III kwartał

 

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy