Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru

Mały Płock, 16.01.2017 r.

 

OGPŚ.271.11.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30000 euro.

 

Gmina Mały Płock informuje, że w związku z zaproszeniem z dnia 28 grudnia 2016 roku do składania ofert na realizację usługi: „Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017-2026” została wybrana oferta firmy:

 

STREFAPLUS Michał Marciniak, 01-231 Warszawa ul. Płocka 15c lok. 4

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów. Oferta spełnia wszystkie kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.docx)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.docx37 kB